Wie zijn wij

De Fietsersbond is een vereniging die opkomt voor de belangen van fietsers. Onder andere voor verkeersveiligheid, fietsvriendelijke infrastructuur en goede stallingsmogelijkheden.

De Amsterdamse Fietsersbond is met bijna 4000 leden de grootste afdeling van de landelijke  Fietsersbond (ruim 31.000 leden).

We proberen de belangen van fietsers op verschillende manieren te behartigen. Via ambtelijk overleg en door beïnvloeding van de politiek. Maar ook, als het moet, door aktie te voeren op straat. Onze inzet is in alle gevallen dat wat wij willen moet zijn terug te vinden op straat.

Amsterdam staat internationaal bekend als fietsstad en daar zijn we trots op. Toch – zo leert de ervaring – zijn de belangen van fietsers er niet automatisch veilig gesteld. Het blijft noodzakelijk dat we het beleid van de gemeente en de stadsdelen kritisch volgen en de fiets hoog op de politieke agenda krijgen (of houden).

Bekijk onze standpunten en lees over de organisatie van onze afdeling.

 

demoijtunnel
manifestatie voor vaste ij-oeververbinding
Bron: twitter.com