Wegopbrekingen

Waarom moeten fietsers oversteken?

Bij werkzaamheden aan de weg komt de fietser nog wel eens in de verdrukking, met hinder en onveiligheid als gevolg.
Bij tijdelijke maatregelen op straat moeten wegbeheerders en uitvoerders rekening houden met fietsers. De doorgang voor fietsers moet in principe behouden blijven. Het kan niet zo zijn dat auto’s door kunnen rijden en fietsers een straatje om moeten. Met het omleiden van auto’s is vaak voldoende ruimte te winnen voor een veilige doorgang. Bordjes met „Fietsers Afstappen” horen in Amsterdam niet thuis. Bij het plannen van werkzaamheden moet ervoor gezorgd worden dat er nooit twee parallelle fietsroutes onmogelijk worden.