Ontwerp en inrichting

Hier moeten natuurlijk fietspaden komen

 

De Fietsersbond zet zich in om voor elkaar te krijgen dat bij de inrichting van wegen gekozen wordt voor goede, duurzaam veilige ontwerpen.

Het ontwerp voor de De Clercqstraat van 2007 hieronder is een voorbeeld van een duurzaam veilig ontwerp. Het vrijliggende fietspad minimaliseert de kans dat fietsers in conflict komen met auto’s, het grootste gevaar dat fietsers bedreigt.
Overigens is dit ontwerp inmiddels alweer achterhaald door de werkelijkheid. Door de enorme groei van het fietsverkeer zijn de fietspaden hier veel te smal om met name in de spits de grote hoeveelheden fietsers die hier gebruik van maken, goed te kunnen accomoderen.

 

 

ontwerp-clercqstraat-bbilderdijkkade
Inmiddels gerealiseerde ontwerp voor de De Clercqstraat

Wij pleiten voor vrijliggende fietspaden op straten met veel autoverkeer of waar de snelheid hoog is (meer dan 50km/uur), zoals de Marnixstraat hiernaast. Ook op straten met veel parkeerbewegingen en foutparkeerders zijn fietspaden veiliger omdat fietsers dan niet door die parkeerders in problemen gebracht en aangereden kunnen worden. Dit is vaak zo in winkelstraten. In verkeersluwe woonstraten vinden we fietspaden meestal niet nodig.
Op wegen waar er voor auto’s twee maal twee rijbanen zijn is het moeilijk oversteken voor fietsers. Daar moeten de fietspaden aan beide zijden in twee richtingen zijn.