Veiligheid

vanwou-03_p9013160
Nog steeds dagelijkse praktijk in de van Woustraat

De Fietsersbond pleit voor verkeersveilige fietsroutes met een sociaal veilig alternatief. Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen ’s avonds een onveilig gevoel geven, vanwege bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor sociaal veilige routes, die dit ook ’s avonds zijn, bijvoorbeeld door de aanleg van meer verlichting.

Op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren (‘black spots’) zijn fietsers vaak het slachtoffer. De Marnixstraat is een straat die veel black-spots kent.

Het aantal black spots in Amsterdam is de laatste jaren gedaald. De Fietsersbond wil dat deze daling doorgaat. Gelukkig heeft de gemeente nu een programma opgesteld om black spots structureel veiliger te maken. Gevaarlijke kruisingen worden dan bijvoorbeeld overzichtelijker gemaakt voor fietsers.

Er moet ook meer rekening gehouden worden met extra kwetsbare fietsers, die het meest gebaat zijn met een vergevingsgezinde inrichting van de weg. Een foutje moet niet meteen fataal zijn. Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk prettig en op hun gemak kunnen blijven fietsen: daar is ruimte voor nodig, ook ruimte om op- en af te kunnen stappen.

Voor kinderen is naar school fietsen belangrijk: alleen zo leren ze spelenderwijs de verkeerscompetentie die ze hun hele verdere leven nodig zullen hebben. Om dat veiliger te maken moeten er meer conflictvrije routes zijn, vooral in de buurt van scholen.

2016: Meerjarenplan Verkeersveiligheid
In maart 2016 presenteerde de Gemeente Amsterdam haar Meerjarenplan Verkeersveiligheid, een voortvloeisel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit
De Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur maar intenties zijn echter niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog steeds te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan.

Tweerichtingspaden
Ook zouden er meer voldoende brede tweerichtingsfietspaden bij moeten komen, echter ze worden juist geschrapt vanwege ruimtegebrek voor opstelstroken voor auto’s. Bovendien missen we in het plan aandacht voor het gedrag van automobilisten, die steeds vaker problemen veroorzaken door geen richting meer aan te geven of lang op de fietsstrook parkeren.
Lees hier onze volledige reactie