Fietsroutenetwerk

hnfiets-2011_745
Hoofdnet Fiets 2011

Erg belangrijk om snel, veilig en comfortabel te kunnen fietsen is een goed netwerk van fietsroutes. In Amsterdam wordt dit het Hoofdnet Fiets genoemd. Het is niet voldoende om fietspaden aan te leggen langs drukke autowegen. Ook de aanleg van autoluwe fietsroutes is belangrijk omdat die routes vaak door een aangename omgeving gaan, sneller zijn omdat er minder verkeerslichten zijn en veiliger vanwege de lage intensiteit van autoverkeer. Een goed voorbeeld is de Weesperzijde (in plaats van de Wibautstraat) of het Vondelpark (in plaats van de Overtoom). De Fietsersbond pleit voor een Hoofdnet Fiets met kwalitatief goede fietsroutes die snel en direct zijn.

Zo’n 35 jaar geleden koos Amsterdam voor het ontwikkelen van een fietsnetwerk met als doel: „Het scheppen van een net van zo gestrekt mogelijke routes, waarop de fietser vanuit de woonwijken veilig en snel de voorzieningen en werkgelegenheids-concentraties kan bereiken”.
(Bron: verkeerscirculatieplan 1979)

Sindsdien is gestaag maar vasthoudend gewerkt tot wat er nu is: een goed doordacht en fijnmazig fietsnetwerk van veilige en prettige routes dat er voor zorgt dat in Amsterdam goed en veel gefietst kan worden, en wordt. Een netwerk dat bijna volledig gerealiseerd is en dat, op enkele (lastige) ontbrekende schakels na, af is.

Het Hoofdnet Fiets is iets waar Amsterdam trots op mag zijn en wat een verworvenheid is die wereldwijd in hoog aanzien staat. Het realiseren ervan is een indrukwekkende prestatie van velen in Amsterdam: ambtenaren, politici en belanghebbenden, stadsdelen, centrale stad en Fietsersbond.

De status die het Hoofdnet Fiets heeft is van groot belang om het te realiseren en om het te behouden.

Het Hoofdnet Fiets is een beleidskader voor fietsverbindingen vanaf zo’n 2 á 3 km. Het zijn routes die vaak door meerdere stadsdelen en over de grenzen van projecten heen lopen. Het Hoofdnet Fiets garandeert de continuïteit van de routes over die grenzen heen.

Juist voor fietsers, die elke meter zelf moeten trappen en geen hoge snelheid hebben zijn directe verbindingen met weinig omrijden van groot belang. Een goed fietsnetwerk dient daarom fijnmazig te zijn. Het CROW, de denktank op verkeersgebied in Nederland, beveelt een maaswijdte van zo’n 400 m aan. Het huidige Hoofdnet Fiets voldoet daar aan. En daarmee is fietsen in de stad een uitstekend en gewaardeerd alternatief voor de auto.

De gemeente heeft enige jaren geleden het hoofdnet fiets ingetekend op onze Fietskaart van Amsterdam. Hier te downloaden.
Hierboven een kaart van het Hoofdnet Fiets (uit 2011) van Goudappel Coffeng.

 

Zie ook: Fietskaart van Amsterdam