Fietsbevordering

VERKEERSPLEIN AMSTERDAM

Het verkeersplein amsterdam geeft informatie en steun over fietsen naar school. Voor alle leeftijden en met veel projecten.
Voor meer informatie: Claudia Limmen 06 412 375 10 w www.verkeerspleinamsterdam.nl, of: [email protected]

FIETSBERAAD

Het Fietsberaad heeft op een rij gezet wat je kunt doen om meer nieuwe nederlanders op de fiets te krijgen.

 

BROCHURE

voortgezet-fietsen-brochure.jpgWat kan het voortgezet onderwijs betekenen voor de veiligheid van fietsende leerlingen en hoe kan het fietsgebruik onder weinig of niet fietsende autochtone en allochtone leerlingen bevorderd worden?
Deze vragen staan centraal in een nieuwe brochure van de Fietsersbond: ´Voortgezet fietsen´.

De Fietsersbond vindt dat lang niet alles uit de kast gehaald wordt om fietsen nog leuker, handiger en vooral ook veiliger te maken, en om meer kinderen op de fiets te krijgen. Daarom heeft de bond deze brochure samengesteld met verschillende thema’s, tips en goede voorbeelden om in het voortgezet onderwijs meer aandacht aan fietsen te besteden.
De brochure is bedoeld voor docenten, facilitaire medewerkers en directies van het voortgezet onderwijs, verkeersleerkrachten, schoolbegeleidingsdiensten, maar ook voor gemeenten die zich in willen zetten om hun jongeren veilig op weg te helpen.

FIETSSCHOOL

fietsschool-k.jpgDe Fietsschool van de Fietsersbond, in 2007 opgericht met steun van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel is het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben. Daar zijn diverse aanleidingen voor:

  • het toenemend aantal ongevallen onder met name jonge en oudere fietsers;
  • een groeiend aantal Nederlanders dat opgroeit zonder fiets;
  • de alarmerende berichten over gezondheidsproblemen veroorzaakt door bewegingsarmoede.

fietsschool.jpgDe Fietsschool werkt aan een netwerk van fietsdocenten verspreid over heel Nederland. Zij worden opgeleid voor het geven van praktische fietscursussen op verschillende niveaus en aan diverse doelgroepen. Deze fietsdocenten zijn opgeleid door ervaren opleiders van de Fietsersbond.

Op de website van de fietsschool kunt u meer lezen over hoe u door ‘onze’ fietsdocenten gegeven fietslessen kunt aanvragen, maar ook hoe u fietsdocent kunt worden of docenten kunt laten opleiden.

Projekt Fietsen is goed

Op basis van de resultaten van het projekt “Fietsen is goed voor alle Nederlanders” uit 2006 (zie hier), heeft de Fietsersbond geconcludeerd dat een structurele aanpak van fietsbevordering nodig en gewenst is.

In 2007 hebben we in samenwerking met de gemeente en andere partners een plan van aanpak gemaakt waarin wensen en mogelijkheden worden afgewogen, partners gezocht enz. Dit plan van aanpak zou de basis moeten vormen voor structureel gemeentelijk beleid voor fietsbevordering. Zie ons Actieplan Fietsbevordering|hier.

Leren fietsen is nog leuk ook