Organisatie

De Fietsersbond afdeling Amsterdam heeft een eigen bestuur dat toezicht houdt op de dagelijkse gang van zaken. Die gang van zaken wordt grotendeels bepaald door het werk van onze vaste vrijwilligers.

Twee keer per jaar, in januari en in juni, houden wij onze Algemene Ledenvergadering, de ALV, die voorafgaat aan de Landelijke Ledenvergadering, ieder jaar in Utrecht. Leden kunnen zich bij ons opgeven als zij onze ALV willen bijwonen. Iedereen is welkom en mag meepraten, maar er is wel een strakke agenda.

Lees hier de ALV verslagen van de laatste vergaderingen.

In veel stadsdelen zijn onze wijkcontactpersonen actief, die specifiek het beleid van hun stadsdeel in de gaten houden. Vaak zijn zij lid van de Knelpuntengroep. In die verkeerstechnische werkgroep zitten (ervarings-)deskundigen die niet alleen knelpunten signaleren maar ook de plannen van gemeente en stadsdelen in een vroeg stadium op veiligheid en fietsvriendelijkheid beoordelen. Heel wat plannen zijn er door toedoen van deze groep beter op geworden (en ook wel eens van tafel verdwenen).