Klachten doorgeven

Via internet

Problemen waar u specifiek als fietser mee te maken krijgt kunt u melden via het Meldpunt van de Fietsersbond. Denk aan scheef liggende tegels, gaten in het wegdek, gevaarlijke paaltjes of scooteroverlast. Via ons Meldpunt gaat uw klacht direct naar de juiste plek binnen de gemeente.
Vrijwilligers van de Fietsersbond afdeling Amsterdam houden in de gaten of u melding tot een oplossing leidt.

U kunt ook een melding doen direct bij de gemeente via het Meldpunt Openbare Ruimte Amsterdam (MORA). Gaat het om (straat)verlichting dan kunt u hier terecht.

Wegopbrekingen

wegopbreking_rozengracht.jpgWegopbrekingen vinden plaats in de hele stad, met alle overlast van dien. Aangezien de stad verdeeld is in stadsdelen kunt u het beste terecht bij het stadsdeel waarbinnen de wegopbreking zich bevindt.

FOUTGEPARKEERDE AUTO’S

Foutgeparkeerde auto’s zijn een ramp voor fietsers en voetgangers. Dubbelgeparkeerd, op de stoep geparkeerd of op het fietspad geparkeerd, het is een bron van ergernis en gevaar voor veel Amsterdammers.

Bel voor gevaarlijk foutgeparkeerde auto’s de wegsleepdienst van Stadstoezicht: 2513322. En bij geen gehoor de politie of het algemene (gratis) informatienummer 14020.

STORING STRAATVERLICHTING

Straatverlichting dient voornamelijk om het de weggebruiker gemakkelijk te maken. Als het niet werkt, is dat bijzonder storend. Via 020-5972626 kunt u melding maken van een kapotte lantaarnpaal of het geheel ontbreken van verlichting op een bepaalde plek (graag nummer en precieze locatie aangeven). Ook uitgevallen verkeerslichten kunnen hier gemeld worden.
Zie ook hier.

STORING VERKEERSLICHTEN

Soms is een verkeerslicht uitgevallen, of hij doet raar. Of een drukknop lijkt niet te werken. In die gevallen kunt u de storing doorgeven aan ons speciale emailadres [email protected].
Vermeld dan het kruispunt en de rijrichting. Wij zullen de storing doorgeven en er achterheen zitten dat hij zo snel mogelijk wordt verholpen.

WEGDEK TRAMBANEN

Het wegdek op de trambanen kan voor fietsers soms hinderlijk zijn, vooral als er stukken ontbreken of er gaten in zitten. Klachten hierover kunnen ook gemeld worden via ons eigen meldpunt].

VERKEERDE BEWEGWIJZERING

Met bewegwijzering bedoelen we in principe alle verkeersborden, straattekens, naambordjes, richtingaangevers en – voor fietsers van belang – de belijningen op de wegen, zodat goed duidelijk is wat een fietsstrook is en wat niet.
Als u klachten heeft over bewegwijzering in uw buurt, zoals verkeerde verkeersborden, foute stoplichten, of ontbrekende aanwijzingen, dan kunt u contact opnemen met Dynamicon: 020-5972626, graag onder vermelding van de locatie en het paal- of bordnummer.
Geeft u dergelijke klachten s.v.p. ook door aan ons: 020-6854794 of [email protected].

Via de website bordjeweg kunnen fietsers meldingen doen over Lange Afstand(LF)-bordjes en Knooppuntbordjes en Knooppunt-informatiepanelen.

SCHADE AAN FIETSBEWEGWIJZERING

Schade aan utilitaire fietsbewegwijzering: 088-2696747 of [email protected]. Vermeld daarbij de locatie en het mast of bordnummer. Graag ook doorgeven aan de fietsersbond, afd. Amsterdam, 020-6854794 of [email protected].

Via de website bordjeweg kunnen fietsers meldingen doen over Lange Afstand(LF)-bordjes en Knooppuntbordjes en Knooppunt-informatiepanelen.

FIETSREKKEN

fietsrek.jpgFietsrekken zijn in Amsterdam onmisbaar als het gaat om het voorkomen van diefstal of het behoud van uw fiets.
De gemeente heeft er een beleid van gemaakt om ‘rondslingerende’ fietsen (geparkeerd tegen bomen, bruggen of los op straat) zo snel mogelijk te verwijderen, om verloedering van het straatbeeld tegen te gaan. De Fietsersbond is het hier niet mee eens omdat het de taak van de gemeente en de stadsdelen is om voor voldoende parkeervoorzieningen te zorgen.
Waar de fietsersbond wel achterstaat is het verwijderen van fietswrakken uit fietsrekken. Al moet daar wel zorgvuldig mee worden omgegaan.

FIETS TERUGVINDEN

Is uw fiets verdwenen, ook uit een fietsenrek, dan kan daar de gemeente achter zitten. Een speciale dienst slaat alle door de gemeente losgeknipte fietsen (foutgeparkeerd dan wel aangemerkt als wrak) op in het Fietsdepot.
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, via 020-6854794 of via de mail [email protected].

FIETSREK AANVRAGEN

Voor de aanvraag van een fietsenrek bij u voor de deur moet u bij uw stadsdeel zijn.

Tip!

Op de website van de Landelijke Fietsersbond staat een uitgebreide lijst met verschillende soorten goedgekeurde fietsenrekken.