Verzonden

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen. Op de homepagina vind u uitgebreidere info per onderwerp.

Voor meer algemene informatie verwijzen we u naar ons meerjarenplan en jaarverslag.

Verzonden in 2019

MEI 2019

19 mei Fietsersbond Amsterdam is zeer ongerust of de politieke ambities zoals uitgesproken in de verkiezingsprogramma’s voldoende worden waargemaakt en deed daarom het verzoek aan de gemeenteraad de Monitor Meerjarenplan Fiets te agenderen voor de eerstkomende gemeenteraadscommissie. 

22 mei Inspraakreactie Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark

FEBRUARI 2019

3 februari Fietsviesie Amsterdam Noord
16 februari Beroep tegen fietsparkeerbeleid Rode loper

update juli 2019: Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokkenOndernemers (Rokin en Kalverstraat) merkten dat koopgrage klanten wegbleven na de stringente maatregelen tegen het fietsparkeren. De gemeente bespreekt nu met de Fietsersbond het faciliteren van kortparkeren langs de Rode Loper. Wie even snel een boodschap wil halen, moet dat met z’n fiets kunnen blijven doen. De gemeente richt zich op het verbeteren van het fietsparkeren op het Rokin en de Ferdinand Bol (op het Damrak hebben Amsterdamse fietser niets meer te zoeken…) en laat de huidige parkeerduur bekijken. In de Warmoesstraat is al een proef begonnen met een vak speciaal voor één uur. Door dit alles ziet de Fietsersbond niet langer de noodzaak om door te gaan met een beroepsprocedure tegen het fietsparkeerverbod.

Verzonden in 2018

DECEMBER 2018

22 december: reactie op NVU fietsroute Haarlemmerhouttuinen

NOVEMBER 2018

6 november: Bezwaar tegen voetgangersgebied op fietspad Gerbrandypark en op fietspaden in parken in Noord

Ons bezwaar Gerbrandypark werd ongegrond verklaard, lees hier de beslissing op het bezwaar Gerbrandypark 4 juni 2019

OKTOBER 2018

We maakten bezwaar tegen het strikte fietsparkeerbeleid voor de Rode Loper Zuid(Ferdinant Bolstraat) en Kinkerstraat/Ten Kate Mart.
8 oktober Rode Loper Zuid: bezwaar en de bijbehorende notitie
27 oktober Kinkerstraat e.o.: bezwaar met de bijbehorende notitie

SEPTEMBER 2018

23 september verscheen onze ZIENSWIJZE Ontwerpverkeersbesluit Snorfiets naar de Rijbaan

AUGUSTUS 2018

30 augustus gaven we onze reactie op de Concept nota van Uitgangspunten herinrichting van Swindenstraat. Op 18 september deden we een mondelinge inspraakreactie in de Stadsdeelcommissie Oost

JULI 2018

16 juli maakten we bezwaar tegen het instellen van een E3 zone op de Rode Loper. In een E3 zone geldt een verbod fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen.
bij bezwaar behorende toelichting

15 juli gaven we een inspraakreactie op concept NVU Czaar Peterstraat

op 15 juli gingen we ook in beroep tegen het instellen van een voetgangerszone in het Westerpark

5 juli gaven we inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid

2 juli verscheen onze Inspraakreactie op Concept Nota van Uitgangspunten Nieuwezijds Voorburgwal Noord

5 juli Inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid

JUNI 2018

14 juni verscheen onze NOTA VOORWAARDEN EN INRICHTINGSEISEN FIETSSTRATEN

6 juni brief aan DB stadsdeel Oost over inspraak fietsstraat Weesperzijde

MEI 2018

25 mei Zienswijze bij ontwerpbestemmingsplan Sluisbuurt Zeeburgereiland

APRIL 2018

4 april schreven we een brief aan de fractievoorzitters en raadsleden over de noodzaak de snorfiets aan te pakken

FEBRUARI 2018

11 februari gaven we een inspraakreactie op de Concept Nota Deelfeitsen

In augustus 2017 maakte De Fietsersbond Amsterdam bezwaar tegen het verkeersbesluit Het weren van snorfietsen uit parken in Amsterdam Westerpark. Met dat besluit wordt het Westerpark aangewezen als voetgangersgebied, fietsen toegestaan. In januari 2018 ontvingen we de beslissing hierop: ons bewaar werd ongegrond verklaard. Op 27 februari gingen wij tegen deze beslissing in beroep

JANUARI 2018

We gaven op 10 januari een mondelinge inspraakreactie op de Ontwerp Sloterwegrotonde HOV Westtangent in de raadscommisie ID-Verkeer

In dezelfde raadscommissie gaf De Fietsersbond schreef reactie op het Beleidskader Verkeersnetten en op het Beleidskader Puccinimethode

Verzonden in 2017

DECEMBER 2017

We gaven op 6 december een mondelinge inspraakreactie op de Vaststelling Beleidskader Verkeersnetten in de raadscommisie ID-Verkeer

De Fietsersbond schreef een reactie op het Voorlopig Ontwerp 1e Oosterparkstraat

OKTOBER 2017

De Fietsersbond schreef een raadsadres tegen bromfietsers op het fietspad op de Zuiderzeeweg

We gaven een inspraakreactie op het beleidskader Puccinimethode

AUGUSTUS 2017

De Fietsersbond gaf haar reactie bij de Inspraak Ontwikkelstrategie Haven-Stad.

De Fietsersbond Amsterdam maakte bezwaar tegen het verkeersbesluit Het weren van snorfietsen uit parken in Amsterdam Westerpark. Met dat besluit wordt het Westerpark aangewezen als voetgangersgebied, fietsen toegestaan.

In het Westerpark liggen twee fietsroutes die behoren tot het Hoofdnet Fiets. Wij pleiten voor het handhaven van de prioriteit voor fietsers, ook in parken, én het doelmatig handhaven van het verbod op snorscooters op de fietspaden in de parken.

MEI 2017

inspraakreactie op Meerjarenplan Fiets 2017-2022

of uitgebreider met vergelijkingen en adviezen

zie ook:hier

MAART 2017

De Fietsersbond Amsterdam gaf haar reactie op de uitvoeringsplannen van de gemeente voor de IJoever-verbindingen. Wij pleitten eerst en vooral voor de inzet van meer veren.

FEBRUARI 2017

We spraken in over het ontwerp van de Eilandenboulevard om de mogelijkheid voor fietsen langs het water te behouden.

Wij schreven de bestuurscommissie van West onze visie op het Fietsparkeren in West. Wij zijn blij met de voortgang om autoparkeerplekken om te vormen tot fietsparkeerplekken, maar vinden het wel wat aan zuinige kant.

 

Archief