Feiten en cijfers

Hier vindt u relevante onderzoeksgegevens (feiten en cijfers) die van elders komen.

 

fietsfeiten-rand.jpg Onderzoeksgegevens van de Stichting voor Wetenschappelijk onderzoek voor Verkeersveiligheid (SWOV)

Ruimen

Gemeenten zijn fors aan het fietsen ruimen. Maar wat mag en wat niet? Lees het hier.
Zie ook: hier

plaatjeo_s-02.jpgO+S hield een online enquête onder Amsterdammers over fietsen. Zie ook het filmpje over de kruising Valkenburgerstraat-J.D.Meijerplein

fietser-naar_kantoor.jpg„De keuze om op een specifieke dag te fietsen, wordt beïnvloed door dagelijks wisselende factoren, zoals de weercondities en kenmerken van de reis en het werk.” Kijkt u daar niet van op? Toch is daar niet alleen een artikel, maar ook een proefschrift over geschreven.

meerfietsenmetminderrisico.jpgMet de Fietsbalans heeft de Fietsersbond de afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten. Uit analyses van dit materiaal doemen zowel problemen als oplossingen op. Belangrijke conclusie: vooral fietsparkeren en een veilige weginrichting voor fietsers vergen de komende periode veel aandacht.

swov.jpgDe SWOV voert ieder jaar een onderzoek uit naar recente verkeersveiligheidsontwikkelingen. De Monitor Verkeersveiligheid 2010 beschrijft de ontwikkelingen in 2009 in aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden voor verschillende groepen verkeersdeelnemers, vervoerswijzen en conflicttypen. Fietsers komen er het minst goed vanaf…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHet SWOV heeft onderzoek gedaan naar de veiligheidseffecten van rotondes. Er is gekeken naar de verkeersveiligheidseffecten van alle rotondes die in de periode 1999-2005 in Nederland zijn aangelegd. Er is daarbij gebruikgemaakt van gegevens vóór en ná de aanleg van de rotonde, met speciale aandacht voor verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. Het rapport bevat tevens een vergelijking kruispunten en rotondes, aan de hand van representatieve steekproeven.

sneeuwhinder-fiets.jpgNu de eerste sneeuw is gevallen, is het zaak de stad fietsbaar te houden. In maart bracht de Fietsersbond een rapport gladheidsbestrijding uit over hoe dat (beter) kan.

fiets-grafisch_ivv.jpgDe dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer (IVV) heeft een mooi duur boek (Mobiliteit in en rond Amsterdam) ook op internet gezet. Daarin kun je lezen dat 47% van de verplaatingen binnen Amsterdam per fiets gaan. Zou dat kloppen? En zouden ze de snorscooters ook als fietsen rekenen? Lees het zelf.

ASCIINu investeren in de fiets levert winst op, aldus de Fietsersbond.De overheid en het bedrijfsleven moeten juist in tijden van bezuinigingen het fietsen stimuleren om de bereikbaarheid van de steden te verbeteren en om met minder geld meer mobiliteit te garanderen! Schonere lucht en minder CO2-uitstoot krijgen we er dan gratis bij.
De argumenten op een rij.

tabel3-fietsbeleid.jpgKleine gemeenten besteden per inwoner veel minder aan fietsbeleid dan grote. Dat is één van de conclusies van een onderzoek naar de ontwikkeling van fietsbeleid in Nederland.

bellen-op-de-fiets-05.jpgOnderzoek wijst uit dat apparatuurgebruik tijdens lopen en fietsen een verhoogd ongevalsrisico geeft. Voetgangers en fietsers compenseren kennelijk onvoldoende voor de afleiding die het gebruik van apparatuur met zich meebrengt. Uit een enquête onder fietsers blijkt dat het gebruik van apparatuur het risico op een ongeval ongeveer met een factor 1,4 verhoogt.
Zie ook verkeersnet.nl

wiebenik.jpgUit onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat in de toekomst de auto in populariteit zal stijgen, terwijl de populariteit van het openbaar vervoer en de fiets dreigt te dalen. Wat gaat het ministerie daaraan doen? Lees het hier

fv24.jpgVolgens Dirk Ligtermoet is het Fietsparkeerbeleid in Amsterdam volwassen. En het fietsparkeerbeleid van met name de stadsdelen heeft er voor gezorgd dat het bekende beeld van Amsterdam als een chaos van her en der geplaatste of neergekwakte fietsen anno 2010 niet meer klopt. Oordeel zelf.

marnixstraat-elandsgracht_klaas-fopma.jpgUit het onderzoek Oversteekongevallen met fietsers naar het effect van infrastructuurkenmerken op voorrangskruisingen blijkt o.a. dat fietspaden echt veiliger zijn dan niks of fietsstroken. Of lees de beknopte maar zeer heldere samenvatting (3 ipv 160 pagina’s) van Theo Zeegers.

swov.jpgDe uitgaven aan verkeersveiligheid bedroegen in 2007 rond 3 miljard euro. Daar staat tegenover dat de kosten die het gevolg zijn van verkeersongevallen in Nederland ongeveer 12 miljard euro bedroegen in dat jaar. Dat heeft de SWOV becijferd.

fietsen-is-groen.jpgRegelmatig fietsen naar het werk verhoogt de fitheid met gemiddeld 13%. En fietsen is een goede manier om overgewicht te voorkomen, want bij een relatief lage intensiteit en lange duur levert het een groot vetverbruik op. Twee van de tien argumenten die TNO verzamelde als onderbouwing van de BOVAG-campagne ‘Natuurlijk pak ik de fiets’.


Voor 2010

VOOR 2010

 • december 2009
  Het aantal ziekenhuisgewonden lijkt de laatste jaren niet verder te dalen. En ook het aantal verkeersdoden onder fietsers lijkt de laatste jaren niet verder te dalen. Twee opvallende ontwikkelingen die de SWOV constateert in de Monitor Verkeersveiligheid 2009.

zuidoost_fietser.jpg

 • oktober 2009
  Stadsdeel Zuidoost heeft een fietsnota geschreven: ZO op de fiets!. Hierin staan de doelen en ambities van het fietsbeleid in Zuidoost. Er kan worden ingesproken tot 11 november a.s.

verkeersveiligheid.jpg

 • september 2009
  De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer dIVV geeft een definitieve reactie op de petitie voor fietsveiligheid, die naar aanleiding van het ongeluk op het Marnixplein is samengesteld.

fietser-koopt-nskaartje.jpg

 • 8 april 2009
  Reizigersvereniging Rover vindt „dat wij helder en luidruchtig moeten kiezen voor het bevorderen van OV en fiets en het ontmoedigen van de auto.”
  Lees wat Michael van der Vlis, voorzitter van Rover, vindt over duurzame mobiliteit in Noord-Holland.

  Zie ook:
  Prijzen openbaar vervoer stijgen harder dan autokosten

fietspad-vrijheidslaan_2008.jpg

 • 12 februari 2009
  Uit onderzoek blijkt dat in een duurzaam veilig wegverkeer langs gebiedsontsluitingswegen aanliggende of vrijliggende fietspaden noodzakelijk zijn voor een goede scheiding tussen motorvoertuigen en overig wegverkeer.
  Op de kruispunten zijn aanvullende voorzieningen nodig om de snelheidsverschillen tussen fietsers en overig verkeer zo klein mogelijk te houden: voorrangsregelingen, verkeersdrempels en plateaus zijn hiervoor geschikt.

verkeersdode-fietsers_1990-2007.jpg

 • 15 augustus 2008
  Hoewel automobilisten vaker bij een verkeersongeluk zijn betrokken is de kans op een dodelijk ongeluk voor voetgangers en fietsers groter. Per jaar overlijden gemiddeld acht fietsers in het verkeer, ongeveer de helft meer dan voetgangers en automobilisten. Zie: factsheet O+S

gratisov2.jpg

 • 30 juli 2008
  De extra reizigers als gevolg van gratis openbaar vervoer komen voor een deel van de fiets. Dat blijkt uit onderzoek rond de experimenten met gratis ov voor 65-plussers in onder andere Nijmegen en Parkstad Limburg.

grafiek_strat-plan-verkveiligh_2008.jpg

 • 13 juli 2008
  Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is Nederland wereldkampioen verkeersveiligheid. Maar het aandeel van fietsers onder de verkeersdoden is de laatste jaren toegenomen. Lees hierover meer in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020.

 • 1 juli 2008
  Het Planbureau voor de Leefomgeving wil dat de parkeerder gaat betalen voor het gebruik van de openbare ruimte. Maar helpt dat ook om het buitenproportionele autobeslag op de openbare ruimte in te perken? Oordeel zelf.

 • 9 juni 2008
  Het jaarverslag 2007 van de landelijke Fietersbond.

 • 4 juni 2008
  De maatschappelijke kosten/baten van de fiets laten zich niet eenvoudig uitrekenen, aldus een artikel uit Fietsverkeer.

 • 24 april 2008
  De verkeersveiligheidscijfers van 2007, afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, laten zien dat het aantal fietsslachtoffers niet de dalende meerjaren-trend van het aantal ongevallen volgt.

 • 28 februari 2008
  Onderzoek wijst uit dat de uitstoot van brommers en scooters slecht is voor fietsers. Zie ook het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrechtdat op 28 april 2008 is verschenen.

 • 12 februari 2008
  Selectief gratis OV hoeft fietsers niet te bedreigen, aldus onderzoek in Eindhoven

 • 6 februari 2008
  Fietsers zijn gewoontedieren, aldus onderzoek van het Fietsberaad.

 • 4 februari 2008
  Betere afstelling verkeerslichten loont volgens het Fietsberaad

 • 31 januari 2008
  Steeds meer gewonde fietsers komen in het ziekenhuis terecht, blijkt uit onderzoek van de SWOV.

 • 23 januari 2008
  Verkeerslichten in Nederland kunnen veel slimmer geprogrammeerdworden. Niet alleen bevordert dat de doorstroming en voorkomt het files, ook helpt dit het milieu. Of de fietsers er ook mee opschieten is nog maar de vraag.

 • 27 december 2007
  In een brief aan de Tweede kamer laat de minister van Verkeer en Waterstaat weten dat „na een aantal jaren van groei in het aantal ziekenhuisgewonden onder fietsers deze aantallen in 2006 een beperkte daling met 3% laten zien. Fietsers blijven in relatie tot andere vervoerwijzen wel sterk oververtegenwoordigd bij de ziekenhuisopname. In 2006 was meer dan 40% van de in het ziekenhuis opgenomen verkeersslachtoffers met de fiets onderweg.”

 • 28 november 2007
  De gemeente (dIVV) telt jaarlijks op 268 plekken in de stad het verkeer. In 2007 zijn de resultaten van de tellingen langs de Singelgracht gevat in deze factsheet. Kees Rovers heeft voor ons de belangrijkste grafiek nog inzichtelijker gemaakt, door deze af te beelden op de kaart van Amsterdam:

plaatje

 • 23 oktober 2007
  Onderzoek van DIVV en Rijkswaterstaat toont aan dat Amsterdammers niet alleen minder auto’s bezitten dan de gemiddelde Nederlander, maar ook minder dan de inwoners van de andere grote steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
  Hoe weerspiegelt zich dat in de keuzes voor de middelen van vervoer?

 • 10 januari 2007
  Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006. Aan 1200 Amsterdammers is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de kwaliteit van de fietspaden, de verkeersveiligheid en andere fietsonderwerpen.
  Zie ook het kritische commentaar in OEK 72.