Fietsparkeren

Wie fietst moet z’n fiets ook kunnen parkeren of stallen. Daarom pleit de Fietsersbond voor voldoende fietsparkeermogelijkheden bij stations, winkels en andere voorzieningen, op drukke pleinen en bij woningen. Op dit moment zie je op veel plekken in de stad veel meer geparkeerde fietsen dan er rekken zijn. Er moet dus nog veel gebeuren.

Het tekort aan rekken vergroot de kans op fietsdiefstal, schade aan fietsen en overlast door fietsen. Vooral in de oude wijken in Amsterdam hebben veel woningen geen eigen berging. Daar is het nodig om voldoende buurtstallingen te realiseren.

In fietsenrekken staan vaak veel fietswrakken of fietsen die niet meer worden gebruikt (verlaten fietsen of weesfietsen). De Fietsersbond is er voorstander van dat de gemeente deze fietsen regelmatig verwijdert, zodat er voldoende ruimte overblijft voor fietsen die wél worden gebruikt.

Fietsparkeer-etiquette
De Fietsersbond spoort mensen aan hun fiets sociaal te parkeren, d.w.z. zonder anderen overlast te bezorgen. Zie hiervoor onze fietsparkeer-etiquette.

 

Een steeds groter probleem

Er wordt steeds meer gefietst en dat leidt niet alleen op de weg tot problemen, ook het parkeren van de fiets vormt steeds vaker een probleem. Vooral in de binnenstad en op populaire bestemmingen zoals stations, onderwijsinstellingen, winkelgebieden en parken (in de zomer). Te weinig fietsrekken of domweg geen (veilige) plek. Of overvolle fietsenrekken die soms alleen maar plaats lijken te bieden aan fietswrakken of zgn. weesfietsen, de wrakken van de toekomst.

Sinds 2016 geldt binnen de Ring (A10),met uitzondering van Noord, de “zes-weken-regel”, wat betekent dat fietsen niet langer dan die periode op 1 plek mogen staan. De gemeente handhaaft streng en al vele potentiele weesfietsen zijn losgeknipt en vervoerd naar de fietsenopslagplaats „Het Fietsdepot” aan de Hemweg.
Bij de Fietsersbond komen veel klachten binnen, zoals van deze mevrouw, waarop wij een antwoord gaven.

Oplossingen

De oplossingen voor het parkeren van fietsen verschillen per plek: bij woningen, bij bestemmingen (winkels, uitgaan, kantoor/school) en bij stations. Op veel plaatsen, met name bij stations en andere hotspots, loopt het aanbod achter bij de vraag naar plekken. Dit moet in de eerste plaats worden opgelost door het maken van meer plekken, ook al is dat soms een lastige klus. Daarnaast moeten maatregelen als een maximale parkeerduur, het handhaven ervan en het weghalen van wrakken en ‘weesfietsen’ ervoor zorgen dat de plekken ook beschikbaar zijn voor wie ze nodig hebben.

Lees ons deltaplan uit 2012 voor meer informatie.


Hieronder een leeslijstje (zoek ook via de zoekfunctie (op fietsparkeren) bovenaan rechts op deze site):

Meer over het probleem

– 2 artikelen uit Oek 85 (oktober 2011) – één over het probleem en één over de nieuwe aanpak van stadsdeel West
– ons commentaar op die plannen (uit OEK nr. 86)

Meer over mogelijke oplossingen

© Het Parool

– Engelstalige video over fietsparkeren bij supermarkten in de binnenstad
– fietsparkeren op het dak – een (uit Azië overgewaaid) idee van het Ingenieursbureau Amsterdam
– De Fietsersbond over fietsparkeren en de aanpak daarvan
– Het kennisdossier van het Fietsberaad over de fietsparkeerproblematiek
– De fietsparkeernota van stadseeel West met o.a. een voorstel voor de aanpak voor wrakken, verlaten of ongebruikte fietsen, en van hinderlijk, onveilig of wanordelijk geparkeerde fietsen. Lees ook onze reactie
– Het beleidskader fietsparkeren van Amsterdam van 2007
– Het actieplan fietsparkeren Leidseplein van stadsdeel Centrum
– De opvattingen van GroenLinks Amsterdam over het probleem (met o.a. een initiatiefvoorstel uit 2009)

Meer info

– over het Leidseplein
– over de plannen van West (Het Parool)

Fietsparkeerchaos in een woonstraat

 

fietsparkeren op de Dam

Fietsenrekken moeten van goede kwaliteit zijn en voldoen aan het keurmerk van Fietsparkeur. Zie voor een volledig overzicht van goedgekeurde fietsenrekken hier.