Dossiers

Sommige kwesties zijn erg ingewikkeld of duren jarenlang. Denk aan de snorscooters, de fietsparkeerproblematiek, dodehoek ongevallen, de ontwikkeling van de Zuidas, de IJ-oeververbindingen of de dreigende sluiting van de onderdoorgang van het Rijksmuseum.

Over die kwesties leggen we een dossier aan met daarin alle relevante informatie, als geheugensteun voor onszelf en als introductie voor wie onbekend is met de materie.

denieuwemagerebrug-aeriallr_custom_
De nieuwe Magere Brug Het IJ gezien vanuit de Houthavens met onder het gebouw de Silodam, graansilo Korthals Altes, de Betonnen Silo en het Stenen Hoofd, rechtsboven het Centraal Station links daarvan Toren Overhoeks en het Eye Film museum foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol